PERSONAL TRAINING- YKSILÖVALMENNUS


VALMENNUSFILOSOFIANI?

Valmentajana minulle on tärkeintä, että asiakkaani tulee kuulluksi. Yksilövalmennus on aina räätälöity valmennettavan tavoitteiden ja lähtökohtien pohjalta. Huomioin valmennuksessani myös asiakkaan arjen kokonaiskuormituksen, sillä psyykkisellä ja sosiaalisella kuormituksella on merkittävä vaikutus harjoitteluun, palautumiseen ja kehittymiseen. Meillä kaikilla ei ole täysin samoja lähtökohtia ja voimavaroja elämässämme, minkä ymmärtäminen valmennuksessa on erityisen tärkeää. Teen valmennustyötä tuoreimpaan tutkimustietoon pohjautuen. Lisäksi pyrin valmennuksissani kitkemään pois liikunta-ja kuntoutusalalla vallalla olevia uskomuksia ja myyttejä, jotka voivat estää tai rajoittaa asiakkaan tavoitteiden saavuttamista ja heikentää elämänlaatua.


MISSÄ VALMENNUSTA? 

Teen valmennuksia pääosin Kuntokeskus Liikku Myllypurossa ja Itäkeskuksessa. Valmennustapaamiset onnistuvat myös Itä-Helsingissä ulkona ja liikuntapaikoissa, joihin asiakkaalla on mahdollisuus tuoda ulkopuolisia valmentajia sekä asiakkaan kotiympäristössä.   


VALMENNUKSEN SISÄLTÖ? 

Yksilövalmennuspaketit sisältävät ilmaisen alkukartoituksen, valmennukseen kuuluvat tapaamiset, mahdolliset kuntotestit asiakkaan toiveesta tapaamisten yhteydessä, harjoitusohjelmat ja niihin liittyvät mahdolliset päivitykset valmennuksen aikana, ravintoneuvonnan ja  ruokapäiväkirjan analyysin asiakkaan toiveesta, Trainero- valmennusalustan käyttöoikeuden (sisältää valmennuksessa laaditut ohjelmat ja niihin liittyvät mahdolliset muutokset), viestinnän valmentajan kanssa Traineron välityksellä sekä viikoittaisen tuen ja seurannan sisältäen viikkoraportoinnin asiakkaan toiveesta. Valmennuksen tarkempi sisältö ja asiakassopimuksen ehdot käydään läpi alkukartoituksen yhteydessä. Yksittäinen PT-ohjauskerta 60min sisältää ilmaisen alkukartoituksen ja yhden tapaamisen, jonka sisältö on asiakkaan toiveiden mukainen.  Tapaamisessa esimerkiksi voidaan käydä läpi kuntosaliohjelman liikkeitä (huom. harjoitusohjelman laatimisesta ja suunnittelusta erillinen maksu), harjoitella asiakkaan toivomien liikkeiden tekniikoita tai sopia asiakkaan kanssa jokin teematunti (esimerkiksi liikkuvuus-, kestävyys, HIIT- kehonhuolto- aiheinen tunti). Jos asiakas ostaa kuntosaliohjelman, tästä lähetetään asiakkaalle kattavat kirjalliset ohjeet kuvineen. Tarjoan yksilövalmennusten ja yksittäisten PT-ohjauskertojen lisäksi duovalmennusta sekä erillistä ravintoneuvontaa, joista tarkemmat tiedot saat sähköpostitse, puhelimitse tai täyttämällä lomakkeen Yhteystiedot- kohdasta.