PERSONAL TRAINING- YKSILÖVALMENNUS

Valmennusfilosofiani? 

Valmentajana minulle on tärkeintä, että asiakkaani tulee kuulluksi. Yksilövalmennus on siis räätälöity aina valmennettavan tavoitteiden ja lähtökohtien pohjalta. Huomioin valmennuksessani myös asiakkaan arjen kokonaiskuormituksen, sillä psyykkisellä ja sosiaalisella kuormituksella on merkittävä vaikutus harjoitteluun, palautumiseen ja kehittymiseen. Meillä kaikilla ei ole täysin samat lähtökohdat ja voimavarat elämässämme, jonka ymmärtäminen valmennuksessa on erityisen tärkeää. Teen valmennustyötä tuoreimpiin tutkimustietoihin pohjautuen. Pyrin valmennuksissani kitkemään pois liikunta-alalla vallalla olevia uskomuksia ja myyttejä, jotka voivat estää tai rajoittaa asiakkaan tavoitteiden saavuttamista ja heikentää elämänlaatua.

Valmennuksen sisältö? 

Valmennuspaketit sisältävät valmennustapaamiset, harjoitusohjelmien suunnittelun ja ohjaamisen asiakkaalle,  yhteydenpiton valmennustapaamisten välillä sekä tarvittaessa myös ravintoneuvontaa (ruokapäiväkirjan analysointi ja siihen pohjautuvat muutokset ruokavalioon). Valmennusten tarkempi sisältö vaihtelee riippuen asiakkaan tavoitteista ja valmennuspaketin pituudesta. Esimerkiksi pidemmissä valmennuksissa tapaamisia on säännöllisesti, ja ne voivat sisältää asiakkaan tavoitteiden mukaisesti tehotreenejä tai/ja liikkeiden tekniikoiden läpikäymistä. Kaikkiin valmennuspaketteihin kuuluu ilmainen alkutapaaminen, jossa keskustellaan asiakkaan tavoitteista, toiveista, harjoittelutaustasta ja mahdollisista rajoitteista/vaivoista.

Missä valmennusta? 

Teen yksilövalmennuksia pääosin Kuntokeskus Liikku Itäkeskuksessa, Tammistossa ja Pukinmäessä. Valmennus onnistuu myös muualla pääkaupunkiseudulla ulkona, muilla kuntosaleilla tai liikuntapaikoissa (joihin asiakkaalla on mahdollisuus tuoda ulkopuolisia valmentajia) sekä asiakkaan kotiympäristössä.   

Luo kotisivut ilmaiseksi!